årsplan

Årsplan 2016 - 2017

UTSIKTEN VEST FUS BARNEHAGE AS

Utsikten Vest FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS som pr. i dag eier ca. 170 barnehager. Datterselskaper FUS AS drifter barnehagene og har egen administrasjon i Oslo. FUS tilbyr et gjennomtenkt driftskonsept. Vi er verdidrevet, vi vektlegger involvering og medvirkning fra barn, foreldre og alle ansatte. Barnehagen har et eierstyre som daglig leder rapporterer til.

Tags: