Velkommen til et nytt barnehageår!

Håper alle har hatt en fin og opplevelsesrik sommerferie. Vi ønsker alle de nye barna og familiene velkommen til barnehagen vår. Vi er også veldig glade for å se igjen dere som har hatt sommerferie.

Felles for alle barna fremover er at det er en ny tilvenningsperiode. Nye relasjoner og vennskap skal dannes. Barn, foreldre og ansatte skal alle finne frem til det som gjør at vi skaper en god, trygg, stimulerende og omsorgsfull hverdag.

Vi ser frem til et spennende barnehageår sammen med dere.

Sammen gir vi barndommen verdi;

Vedtekter

VEDTEKTER FOR UTSIKTEN VEST FUS BARNEHAGE AS

            Vedtatt av styret for Utsikten Vest FUS Barnehage AS 11.05.216

 

1.         Barnehagen eies og drives av

 

            Utsikten Vest FUS Barnehage AS

 

 

2.         FORMÅL

 

            Aksjeselskapets formål er på best mulig måte å etablere og drive Utsikten Vest FUS       Barnehage AS i Sandnes kommune.

Årsplan 2016 - 2017

UTSIKTEN VEST FUS BARNEHAGE AS

Utsikten Vest FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS som pr. i dag eier ca. 170 barnehager. Datterselskaper FUS AS drifter barnehagene og har egen administrasjon i Oslo. FUS tilbyr et gjennomtenkt driftskonsept. Vi er verdidrevet, vi vektlegger involvering og medvirkning fra barn, foreldre og alle ansatte. Barnehagen har et eierstyre som daglig leder rapporterer til.

Tags: