Velkommen til Utsikten Vest FUS barnehage.

GLADE BARN HÅND I HÅND,

GIR TRYGGHET OG GLEDE

OG MAGISKE VENNSKAPSBÅND.

I Utsikten Vest FUS barnehage er satsningsområdet egenledelse i lek og læring.

Vårt mål er å støtte barnas utvikling på deres egne premisser, i lekens verden. Barna i Utsikten Vest FUS skal huske barnehagetiden som en tid fylt med engasjerte og tilstedeværende voksne i en skapende hverdag. Hovedmålet vårt er at barna gjennom leken skal utvikle sitt potensiale og sine ferdigheter. Følg oss gjerne på Facebook !

Alle ansatte i barnehagen har gått kurs og fått opplæring i observasjon av lek slik at de har kunnskap til å støtte barnet på alle områder ut fra deres iboende ressurser. Personalets kunnskap om egenledelse i lek gjør at vi kan gi barnat utfordringer og muligheter i leken på en omsorgsfull og positiv måte  og som er tilpasset det enkelte barn eller barnegruppa.

Telefonnr. til daglig leder, Anne Kalsås, er: 413 27 217.