Planleggingsdager 2016/2017

Planleggingsdager 2016/2017:

1. Mandag 15. august 2016

2. Fredag 18. november 2016

3. Mandag 2. januar 2017

4. Tirsdag 18. april 2017

5. Fredag 26. mai 2017